Erottuva sivusto asiantuntijayritykselle modernilla ja hillityllä visuaalisella ilmeellä sekä kuvakonseptilla

Kreab Helsinki

UI & UX, WordPress, Visual identity, Illustrations, Photography

Lähtökohdat

Kreab Helsinki on luovaan viestintään, strategiseen konsultointiin, sekä vaikuttajaviestintään ja mediasuhteisiin keskittynyt viestintätoimisto. Se on osa kansainvälistä Kreab Worldwide konsernia, joka toimii yli 25 maassa.

Kreab Helsinki halusi helpommin löydettävän ja selkeän sivuston, joka toisi heidän erityisosaamisen paremmin esiin heidän paikallisille asiakkaille. Uudistuksessa yhdistettiin kaksi eri sivustoa: Kreab Creatives ja Kreab Media.

Oivallukset ja toteutus

Uudistetussa sivustossa otettiin huomioon Kreab Helsingin kohderyhmät, sekä pääliiketoiminta-alueet, ja luotiin kullekin selkeät esittelysivut. Yhtiön tiimikeskeinen työkulttuuri nostettiin toteutuksen keskiöön. Lisäksi haluttiin näyttävämmin tuoda esiin referenssiprojekteja jotka kuvastavat tiimilähtöistä ja asiakaskeskeistä toimintamallia.

Bildy loi Kreab Helsingin kokonaan uuden, modernin ja hillityn graafisen ilmeen ja kuvakonseptin. Kuvakonseptin suunnitteluun ja toteutukseen sisältyi henkilö- ja toimistokuvien lisäksi abstraktit kuvitukset, jotka sitoivat valokuvat ja graafisen ilmeen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuvitukset suunniteltiin myös tukemaan blogiartikkeleita, referenssejä ja case-esimerkkejä.