Vaikuttava visuaalisuus strategia- ja sisältötoimistolle

Myy Agency

Creative Direction, UI, Web Design, Mobile

Myy Agency on helsinkiläinen, ketterä suunnittelu- ja tuotantotoimisto, joka on keskittynyt strategiseen viestintään ja sisältömarkkinointiin. Asiakaskunnassa on yrityksiä useilta eri aloilta sekä kuluttaja- että asiantuntijapuolelta ja takana on useita vaikuttavia viestinnän ja markkinoinnin tekoja. Oli aika päivittää toimiston visuaalinen ilme kuvastamaan Myyn brändin ydintä – tehtävään valikoitui kumppaniksi Bildy.

Uuden visuaalisen identiteetin haluttiin viestittävän korkeaa laatua ja helposti lähestyttävyyttä. Haasteena oli esittää visuaalinen konsepti tuoreella tavalla, joka erottaisi vahvasti muista alan toimijoista, brändäisi ja jäisi mieleen. Lopputulos syntyi keskustelujen, ideointien, studiopäivän ja satojen valokuvien kautta.

Uuden visuaalisen konseptin ytimeen nostettiin Myyn sidosryhmät: kuvamaailma on rakennettu pääasiassa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tuotteista – oivaltavasti abstrakteina elementteinä. Projektin yhteydessä rakennettiin myös Myylle uudet verkkosivut. Asiakkaan toiveesta sivut toteutettiin WordPress-pohjaisiksi, jotta he voivat hallinnoida ja päivittää sivuja helposti ja omatoimisesti: sisältöä oli saatava ulos ilman rajoitteita ja ylläpitotyökalujen tuli olla joustavia.